Gdpr info

Käesolevaga annan lauriluik.com-ile nõusoleku minu poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks. Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, vaid kasutame neid lauriluik.com-i puudutava info edastamise eesmärgil (nt e-kirjade saatmiseks ning muudel eesmärkidel, mis on vajalikud informatsiooni edastamiseks, sh andmete andmebaasis säilitamiseks) ja töötlejale seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Teil on alati võimalik antud nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile lauri@reform.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlustoiminguid, mis on sooritatud enne vastavat tagasivõtmist.